U bent hier

NOB-reactie internetconsultatie wetsvoorstel Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

23 oktober 2020

In aanvulling op de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s naar laagbelastende jurisdicties heeft het kabinet op 29 mei jl. aangekondigd de grondslag van de bronbelasting te willen uitbreiden met dividendstromen naar deze landen. Het kabinet heeft deze aanvullende maatregelen uitgewerkt en in consultatie gebracht: de Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) draagt graag bij aan deze consultatie.

Samenvattend doet de Orde de volgende aanbevelingen:

  • De Orde ziet gegeven de doelstelling van het concept en de ontwikkelingen binnen de OESO geen aanleiding dividenden te belasten naar een hoger tarief dan 15 procent conform de bestaande dividendbelasting.
  • De Orde ziet geen grond de bestaande hybridebepalingen toe te passen bij betalingen van dividend indien geen laagbelastende jurisdictie is betrokken.
  • De Orde signaleert – ook na de recente nota van wijziging op het Belastingplan Overige Fiscale Maatregelen 2021 – overkill in de hybridebepalingen. De Orde beveelt aan deze weg te nemen mede door het aanpassen van het fiscale kwalificatiebeleid.

Deze reactie is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. M.J. Velthoven, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering), mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van de NOB-leden mr. F. van Horzen, mr. E.J. Spoelder, mr. P.A. Spijker en mr. dr. J.J.A.M. Korving.