U bent hier

NOB-reactie internetconsultatie wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

29 november 2019

De Orde onderschrijft de doelstelling die de besluitgever met de aangekondigde aanpassingen wil bewerkstelligen, te weten het creëren van meer bewustzijn bij bestuursorganen over de gevolgen van hun handelingen voor burgers en in het bijzonder de daarmee gemoeide kosten van rechtsbijstand. Ook vindt de Orde het een goede zaak dat de forfaitaire vergoeding voor kosten van beroep en hoger beroep fors omhoog gaat. Een meer kostendekkende vergoeding draagt bij aan de toegang tot de rechter.

Daarentegen vindt de Orde het een gemiste kans dat de forfaitaire kostenvergoeding voor de (fiscale) bezwaarfase niet wordt verhoogd. De Orde betwijfelt of het bedoelde signaal aan de rechter om minder terughoudend gebruik te maken van zijn bevoegdheid om een bovenforfaitaire vergoeding toe te kennen, voldoende uit de verf komt zolang het uitgangspunt voor een hogere kostenvergoeding de ‘bijzondere omstandigheid’ blijft.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. Mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), de Sectie Formeel Belastingrecht, bestaande uit de NOB-leden mr. F.R. Herreveld (voorzitter), mr. D.G. Barmentlo, mr. F.G. Barnard, mw. S. Ben Taleb, mr. R.A. de Boer, mw. mr. B.E.M. den Boer-Drinkenburg, mw. mr. drs. R.M. Bos – Schepers, mr. B.J.G.L. Jaeger, mr. A.S. Kuijper, mw. mr. W.E. Nent, mr. T.H.A. Noë, mr. M. Sanders, mr. drs. R. van Scharrenburg, mr. dr. L.C.A. Wijsman en mw. mr. drs. A.G. Haasnoot - Smulders (secretaris), de Sectie Lokale- en milieuheffingen, bestaande uit de NOB-leden mr. B.S. Kats (voorzitter), mr. R. van den Berg, mr. S. Bosma, S. Hubregtse MSc, drs. O.M. Menger, drs. C.S. Oude Lohuis en mw. mr. V.F. Drok (secretaris) en met medewerking van NOB-leden mr. J.A.R. van Eijsden.