U bent hier

NOB-reactie op de internetconsultatie Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

16 april 2019

Uit de memorie van toelichting bij de internetconsultatie blijkt dat het consultatiewetsvoorstel twee doelen heeft: 1) het fiscaal meer gelijk behandelen van eigen en vreemd vermogen, en 2) een bijdrage leveren aan de financiering van de verlaging van het VPB-tarief.

Ten aanzien van de eerste doelstelling lijkt het de Orde nuttig als de regering een aantal vragen (nader) kan toelichten. Waarom is een extra maatregel noodzakelijk naast het afschaffen van de renteaftrek op basis van artikel 29a Wet Vpb 1969? Wat voegt de minimumkapitaalregel extra toe aan het verminderen van het fiscale verschil tussen eigen en vreemd vermogen? Waarom zou de voorgestelde minimumkapitaalregel daadwerkelijk leiden tot het verminderen van de kwetsbaarheid van banken en verzekeraars voor schuldfinanciering?

In de bijgaande NOB-reactie stelt de Orde in nader detail vragen over de uitgangspunten bij het consultatiewetsvoorstel en de uitwerking daarvan.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-lid mr. J. Bruggeman, drs. O.H.B. van Gent`, mr. H.W.N. Groothuizen en mr. S. Wolvers.