U bent hier

NOB-reactie op de internetconsultatie Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

07 juni 2019

Met dit voorstel is het de bedoeling de vier quick fixes te implementeren in de Wet op de omzetbelasting 1968. Op 6 mei 2019 zijn geïnteresseerden via internetconsultatie uitgenodigd om te reageren op het concept. Met bijgaande reactie maakt de Orde graag gebruik van deze mogelijkheid.[1]

De Orde verwelkomt de wijzigingen die gericht zijn op het vereenvoudigen en harmoniseren van de btw-regels voor het handelsverkeer met grensoverschrijdende leveringen van goederen tussen ondernemers. De Orde spreekt haar waardering uit voor de inzet van Ministerie van Financiën op dit vereenvoudigings-dossier.

In de brief gaat de Orde in onderdeel 1 in op de regeling inzake voorraad op afroep, in onderdeel 2 op de regeling inzake ketentransacties, gevolgd door commentaar op de regeling inzake bewijs intracommunautaire verzending of vervoer op basis van weerlegbaar vermoeden in onderdeel 3 en ten slotte op de rol van het btw-identificatienummer in onderdeel 4. De Orde merkt op dat het commentaar grotendeels ziet op het concept Memorie van Toelichting behorende bij het concept Wetsvoorstel en niet op het concept Wetsvoorstel zelf.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), de sectie Omzetbelasting, bestaande uit de NOB-leden prof. dr. H.W.M. van Kesteren (voorzitter), mr. J.M. Benard,  mr. H. Hop, mr. dr. G.J. van Norden, mw. mr. T.G. Perié, mr. T.H. Scheer, mr. P.J.B.G. Schrijver, drs. M.M.G.A. Voets, mr. dr. W. de Wit, en mr. J. Sanders (secretaris) met medewerking van NOB-leden mw. mr. S.R. Abdoelkariem, mr. dr. S.B. Cornielje , prof. dr. A.J. van Doesum, dr. H.J.A. van Erp, mr. drs. J. Gruson, drs. M.W. Horsthuis en mr. P.J.B.G. Schrijver.

[1] Omdat de deadline van de internetconsultatie bij finaliseren van de NOB-reactie reeds was verstreken, is de brief op 5 juni 2019 direct aan het Ministerie van Financiën verzonden.