U bent hier

NOB-reactie op de internetconsultatie Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

07 september 2018

In het algemeen steunt de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) het voornemen te komen tot beprijzing van CO2-uitstoot, als invulling van de beoogde vergroening van het Nederlandse belastingstelsel. Introductie van een bodemprijs voor CO2 zou daarin een nuttige (tijdelijke) rol kunnen spelen.

De Orde onderschrijft in algemene zin ook de achterliggende gedachte (milieu)vervuilende activiteiten te belasten om deze zodoende te beperken en vervolgens met de opbrengst de belastingen op werken en ondernemen te verlagen. De Orde mist echter een sluitende onderbouwing in het huidige ontwerpwetvoorstel waarom het invoeren van een minimum CO2-prijs voor enkel elektriciteitsopwekking in Nederland een juiste stap zou zijn.

Deze reactie komt in de vorm van een brief na sluiting van de internetconsultatie. De Orde heeft de reactie namelijk niet tijdig kunnen insturen omdat de consultatie in de vakantieperiode viel en een relatief korte doorlooptijd had. De Orde heeft begrip voor de (incidentele) noodzaak van een strakke planning. Desalniettemin pleit de Orde ervoor om consultaties tijdens vakantieperiodes standaard een langere doorlooptijd te geven, om deze volledig tot nut te laten komen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-leden mr. M.H.N. Hoffer, mr. B.S. Kats, mr. N.E. Muller en mr. J.W.C. Nuis.