U bent hier

NOB-reactie op internetconsultatie Wet aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling

15 mei 2019

Het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling’ is op 16 april ter consultatie aangeboden. Met het wetsvoorstel beogen de initiatiefnemers een dam op te werpen tegen de uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag die plaatsvindt door middel van de aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen. Daartoe worden een materiële beperking, een territoriale beperking en een temporele beperking van de liquidatie- en de stakingsverliesregeling voorgesteld.

De Orde heeft in algemene zin vraagtekens bij de timing van het voorstel, is van mening dat de materiële en territoriale beperking in strijd is met de ratio van de deelnemingsvrijstelling en is bezorgd dat dit wetsvoorstel niet zozeer multinationals maar juist het MKB zal treffen. Daarnaast werken de voorgestelde aanpassingen nu slechts ten nadele van belastingplichtigen, terwijl er ook aanpassingen ten voordele van belastingplichtigen gerechtvaardigd zouden zijn.

In de bijgaande NOB-reactie gaat de Orde ook in detail in op de drie voorgestelde beperkingen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), de sectie Europees Fiscaal Recht, bestaande uit de NOB-leden drs. B.J. Kiekebeld (voorzitter), drs. H.C. Brouwer, mr. N. de Haan, drs. R.A. van der Jagt, mr. dr. J.J.A.M. Korving, mr. S.R. Pancham, dr. mr. F.P.G. Pötgens, A.W. Ravelli LLm, mr. D.E. van Sprundel, prof.dr. H. Vermeulen, prof. dr. D.M. Weber en prof. dr. mr. D.S. Smit (secretaris) met medewerking van NOB-leden de heer mr. D.L. Heijtel, N. van der Put MSc en drs. J.M.A. Schmitz.