U bent hier

NOB-reactie op Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

02 mei 2018

In navolging van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (wetsvoorstel 34 808) en de internetconsultatie over de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden, is het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan de Tweede Kamer gestuurd op 6 april jl. Eerder is het concept Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in consultatie geweest, waarop de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) vanuit de Commissie Beroepszaken heeft gereageerd.[1]

De Orde waardeert dat – naar aanleiding van de consultatie – onder andere is aangegeven dat het UBO-begrip zoveel mogelijk gelijk zal luiden voor de centrale registratie van UBO-informatie en voor de Wwft en het onderhavige Uitvoeringsbesluit.

De nadere vragen van de Orde zien met name op verduidelijking en voorbeelden, onder andere rondom de begrippen ‘feitelijk zeggenschap’ en ‘uiteindelijke eigendom’, de reikwijdte van het begrip ‘hoger leidinggevend personeel’ en de voortgang van het onderzoek of een fonds voor gemene rekening onder het bereik van de Wwft en/of de registratieverplichting van UBO-informatie gebracht wordt.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-leden mr. J.M. Bom, mw. mr. J.C.C. van den Dungen-Mureau, drs. R.T.R. Hoppenreijs, mw. mr. N. Idsinga, mr. R.L.M.C. Janssen, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, mw. mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik, mr. M.C. van Tol en mw. mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst.