Bestuur

mr. M.A. de Kleer
  • voorzitter
Horizontaal Toezicht (GO)
Public Relations/communicatie
Strategie
mr. W.J.D. Gohres
  • secretaris
CFE
Commissie van Beoordeling
Commissie Beroepszaken (voorzitter)
Tuchtrechtspraak
Bureau NOB
mr. J.A.R. van Eijsden
  • penningmeester
Jaarcongres (voorzitter)
Rechtsbescherming / rechtszekerheid
prof.mr. dr. P.G.H. Albert Overleg met studentenverenigingen
Studentenvoorlichting
mr. P.J.L. Asjes Becon-overleg Belastingdienst
Kantoren met minder dan 15 leden
mw. mr. L.D.L. Bles-Temme Horizontaal Toezicht (MKB)
Middelgrote kantoren
mr. N.C. Boef Standard Business Reporting (SBR)
mr. drs. S.D. Brunner Tax Technology
Lid kerngroep Nederland Investeringsland
Rapporteur Sectie IFZ
mw. prof.dr. S.J.C. Hemels Orde / nieuwsbrief
Lid Commissie Wetsvoorstellen
mr. M.J. van Iersel Sectie bedrijfsfiscalisten (voorzitter)
Contacten VNO NCW
mr. P.A.Th. van Oppen Jaarcongres
Jonge Orde van Belastingadviseurs
Medior Orde van Belastingadviseurs
Prof.dr. F. Sonneveldt Stichting Opleiding Belastingadviseurs (voorzitter)
Commissie Permanente Educatie (voorzitter)
Overleg met universiteiten