Bestuur

mr. N.C. Boef
  • voorzitter
Public Relations/communicatie
Strategie
Bureau NOB

mw. drs. S. Dikmans
  • secretaris
Commissie Beroepszaken (voorzitter)
Commissie van Beoordeling
Tuchtrechtspraak
Overleg advocatenkantoren
mr. E.A. Visser
  • penningmeester
Commissie Wetsvoorstellen
Kerngroep Toezicht & Handhaving (voorzitter)
CFE
mw. mr. S.H.A. Admiraal Klankbordgroep fiscaal beleid
Internationale fiscale zaken
mr. P.J.L. Asjes Becon-overleg Belastingdienst
Kantoren met minder dan 15 leden (voorzitter)
Kerngroep Toezicht & Handhaving (kleine kantoren)
mr. N. de Haan Commissie Knelpunten
mw. mr. A.A.H. Hogeveen Sectie Bedrijfsfiscalisten (voorzitter)
Kerngroep Toezicht & Handhaving (ondernemingen)
mw. mr. M.E. Lukkien Kerngroep Rechtsbescherming & Rechtszekerheid (voorzitter)
mr. J.A. Mook Kerngroep Toezicht & handhaving (middelgrote kantoren)
Middelgrote kantoren (voorzitter)
Lid klankbordgroep fiscaal beleid
Stuurgroep IT-project
mw. mr. S. de Nooijer-Kouwenhoven Tax Technology / herziening lidmaatschapscriteria
Jonge Orde van Belastingadviseurs
Medior Orde van Belastingadviseurs
Jaarcongres
Diversiteit
mw. mr. S.P. Raaijmakers Belastingpoort
Jaarcongres (voorzitter)
Vrouwennetwerk
prof. dr. S.A. Stevens Stichting Opleiding Belastingadviseurs (voorzitter)
PE-verplichting
Overleg met universiteiten en fiscale studentenverenigingen
Fiscal Committee CFE