Vrouwennetwerk

In het najaar 2019 is het NOB vrouwennetwerk opgericht met als doel:

 1. het versterken en verbinden van het fiscale netwerk voor met name vrouwelijke NOB-leden;
 2. vrouwenparticipatie binnen de NOB bevorderen door vrouwen te stimuleren actief deel te nemen aan de verschillende commissies en besturen binnen de NOB;
 3. het organiseren van bijeenkomsten waarmee bovenstaande doelstellingen kunnen worden bereikt;
 4. het faciliteren van het mentorprogramma voor vrouwelijke NOB-leden.

Mentorprogramma

top

Het Vrouwennetwerk van de NOB heeft een mentorprogramma ontwikkeld voor vrouwelijke leden van de NOB.

Bestuursleden

top
 • mw. R. Bareman MSc, voorzitter
 • mw. mr. S.P. van Dijk-Raaijmakers, lid Algemeen Bestuur (Taxand Nederland BV)
 • mw. mr. M.E. Kleinjan, (EY)
 • mw. mr. L.E. Pakasi, secretaris (PWC)
 • mw. M. Ruigrok LLM (Baker & McKenzie)
 • mw. mr. R.I.E. Veldema, communicatie/PR (Van Lanschot Kempen)
 • mw. mr. C. Zegers, penningmeester (Deloitte)