NOB/LOF-serie, deel 29. Van de fiscale eenheid naar een winst- of verliesoverdrachtregeling: een stap in de goede richting?

29 september 2020

Deze uitgave is te bestellen via Kluwer.

Deze publicatie bevat een diepgaand onderzoek naar een winst- of verliesoverdrachtregeling als alternatief voor het huidige fiscale eenheidsregime. 

De publicatie is gericht op mogelijke afschaffing van het fiscale eenheidsregime. Het kabinet lijkt het fiscale eenheidsregime in huidige vorm niet als toekomstbestendig te beschouwen en doet onderzoek naar mogelijke alternatieven.

Het fiscale eenheidsregime betreft de huidige Nederlandse groepsregeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De publicatie bevat in dit kader een rechtsvergelijkend
onderzoek naar bestaande winst- en verliesoverdrachtregelingen van andere Europese lidstaten. Hierbij wordt eveneens onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen van de
implementatie van een winst- of verliesoverdrachtregeling in de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en naar de wenselijkheid van deze gevolgen. Op basis
hiervan wordt ingegaan op de voor- en nadelen van het scenario waarbij het huidige fiscale eenheidsregime wordt gehandhaafd en op de voor- en nadelen van het scenario waarbij het
huidige fiscale eenheidsregime wordt vervangen door een winst- of verliesoverdrachtregeling om tot een weloverwogen conclusie te komen. In dit kader wordt specifiek aandacht besteed
aan de Europeesrechtelijke houdbaarheid van het huidige fiscale eenheidsregime.

In de publicatie wordt onderzoek gedaan naar bevindingen van het kabinet in het kader van het fiscale eenheidsregime. De publicatie bevat een kritische blik waarbij ten aanzien van een
aantal aspecten tot de conclusie wordt gekomen dat de bevindingen van het kabinet wellicht dienen te worden herzien.

Over de auteur
mw. mr. L. (Laura) Vissers (1993) studeerde van 2018 tot 2020 Fiscaal Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Laura is nu als junior belastingadviseur werkzaam bij AKD Eindhoven en Amsterdam. Zij houdt zich vooral bezig met vennootschapsbelasting, maar ook met inkomsten-, loon- en dividendbelasting.