Adviesvaardigheden

Het vaardighedentraject bevat de volgende cursussen:

Persoonlijke Effectiviteit           4 dagdelen
Effectief Communiceren4 dagdelen
Adviesvaardigheden4 dagdelen
Argumenteren4 dagdelen
Onderhandelen 4 dagdelen
Presenteren      4 dagdelen
Procesvoering4 dagdelen

Cursisten die voor dit  vaardighedentraject kiezen, dienen 20 van de 28 dagdelen te volgen. De cursussen ‘Persoonlijke Effectiviteit’, ‘Effectief Communiceren’ en ‘Adviesvaardigheden’ zijn verplicht in  dit traject. Voor de invulling van de resterende 8 dagdelen kan gekozen worden uit de cursussen Argumenteren, Onderhandelen, Presenteren en Procesvoering. Voor cursisten die een technisch-fiscaal traject volgen is het mogelijk om losstaande modules uit het vaardighedentraject te volgen onder voorwaarde dat de cursist eerst de cursus Persoonlijke Effectiviteit volgt.

Cursussen uit het keuzeprogramma kunnen gelijktijdig worden gevolgd met cursussen van het vaardighedentraject.

Doelgroep

De cursus Adviesvaardigheden is voor cursisten die het vaardighedentraject volgen een verplichte cursus die als derde (bij voorkeur aan het begin van het tweede lidmaatschapsjaar) gevolgd dient te worden. Cursisten die een technisch traject volgen kunnen de module als keuzevak inbrengen.

Docenten

De cursus wordt afwisselend gegeven door Marc Vos, Jolande Vos-Verdult, Lotte Hanegraaf en Irene Hagenouw.

Cursusdoel, opzet

Invloed kunnen uitoefenen en adviezen geaccepteerd krijgen zijn noodzakelijke competenties voor iedere professional, of het nu gaat om interne of externe klanten. In deze training leer je hoe je tijdens adviesgesprekken invloed kunt uitoefenen en hoe je bezwaren kunt voorkomen. Na afloop van de training heb je inzicht in hoe je draagvlak kunt creëren, hoe je empathisch kunt luisteren en hoe je de leiding kan nemen door het stellen van (de juiste) vragen. Je bent in staat je relaties vanuit verbinding en authenticiteit te verstevigen en kunt jezelf zowel verbaal als non-verbaal krachtig profileren.

Werkwijze

Voor het maken van de voorbereidingsopdrachten en de communicatie docent-cursist zal gebruik gemaakt gaan worden van een blended-learningsysteem.

Online leeromgeving aNewSpring: https://sob.anewspring.nl/

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:2 dagen (aansluitend, 4 dagdelen)
Werktijden:dag 1: 10.00 uur tot 20.30 uur
dag 2: 09.00 uur tot 14.00 uur
Kosten:€ 810,00 incl. lunches (excl. btw) incl. diner op dag 1 en hotelovernachting
Deelnemers:maximaal 10 personen