Bedrijfsconcentraties – deelnemingsvrijstelling internationaal

Opzet cursus

Bedrijfsconcentraties is een verplichte cursus in het technisch-fiscaal traject. De cursus bestaat uit de modules:

Cursisten die het technisch-fiscaal traject volgen, volgen ten minste 3 modules van de cursus Bedrijfsconcentraties. Cursisten die een internationale variant van een module hebben gevolgd mogen de nationale variant niet meer volgen. 

Doelgroep

De module ‘Deelnemingsvrijstelling internationaal’ mag alleen gevolgd worden door aspirant-leden die werkzaam zijn in de internationale praktijk. Omdat voor de cursussen Bedrijfsconcentraties meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docenten

Peter Flipsen (MARAN Tax Consultancy)

Cursusinhoud

Van de deelnemingsvrijstelling wordt wel gezegd dat deze de hoeksteen is van het Nederlandse vestigingsklimaat. In de loop der jaren is de wettelijke regeling van de deelnemingsvrijstelling sterk uitgebreid, onder meer met reparatiewetgeving. Als gevolg daarvan is de deelnemingsvrijstelling complex geworden. Doel van de cursus ‘Deelnemingsvrijstelling internationaal’ is om in het bijzonder internationale aspecten van de deelnemingsvrijstelling aan de orde te stellen. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

Werkwijze

De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten die aan de hand van de voor de cursus opgegeven literatuur gemaakt dienen te worden. Op de cursusdag zelf wordt de materie wordt door de docent in een hoorcollege belicht aan de hand van de tevoren ter bestudering opgegeven literatuur. Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van de door de cursisten ingezonden uitwerkingen van de voorbereidingsopdrachten.  Voorts worden in de middag aan de in werkgroepen ingedeelde cursisten meerdere casussen voorge­legd. Bij de oplossing daarvan passen zij de verwor­ven kennis en opgegeven literatuur toe. De oplossingen worden onder leiding van de docent besproken met de cursisten van andere werkgroepen. 

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.