Bedrijfsconcentraties – deelnemingsvrijstelling nationaal

Opzet cursus

Bedrijfsconcentraties is een verplichte cursus in het technisch-fiscaal traject. De cursus bestaat uit de modules:

Cursisten die het technisch-fiscaal traject volgen, volgen ten minste 3 modules van de cursus Bedrijfsconcentraties. Cursisten die een internationale variant van een module hebben gevolgd mogen de nationale variant niet meer volgen. 

Doelgroep

De module ‘Deelnemingsvrijstelling nationaal’ mag alleen gevolgd worden door aspirant-leden die werkzaam zijn in de nationale praktijk. Omdat voor de cursussen Bedrijfsconcentraties meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docenten

Arthur Hofman (STP Tax Lawyers) of Michael van Gijlswijk (Meijburg & Co).

Cursusinhoud

Van de deelnemingsvrijstelling wordt wel gezegd dat deze het hart uitmaakt van de vennootschapsbelasting. In de loop der jaren is de wettelijke regeling van de deelnemingsvrijstelling sterk uitgebreid. Als gevolg daarvan is de deelnemingsvrijstelling bijzonder ingewikkeld geworden. Doel van de cursus ‘Deelnemingsvrijstelling nationaal’ is om in het bijzonder nationale aspecten van de deelnemingsvrijstelling aan de orde te stellen. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

Werkwijze

De materie wordt door de docent in een hoorcollege belicht aan de hand van de tevoren ter bestudering opgegeven literatuur. De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur gemaakt worden

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.