Bedrijfsconcentraties – fiscale eenheid internationaal

Opzet cursus

Bedrijfsconcentraties is een verplichte cursus in het technisch-fiscaal traject. De cursus bestaat uit de modules:

Cursisten die het technisch-fiscaal traject volgen, volgen ten minste 3 modules van de cursus Bedrijfsconcentraties. Cursisten die een internationale variant van een module hebben gevolgd mogen de nationale variant niet meer volgen. 

Doelgroep

De module ‘Fiscale eenheid internationaal’ mag alleen gevolgd worden door aspirant-leden die werkzaam zijn in de internationale praktijk. Omdat voor de cursussen Bedrijfsconcentraties meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docenten

Arthur Hofman (STP Tax Lawyers) of Michael van Gijlswijk (Meijburg & Co).

Cursusinhoud

De fiscale eenheid is een op zich zelf staande complexe regeling die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Eén van de doeleinden is het gebruik als reorganisatie-instrument. Om deze reden wordt stil gestaan bij de plaats van de fiscale eenheid in het scala van fiscale faciliteiten voor concernherstructureringen. In dit kader zal een analyse worden gemaakt van de verschillen met de bedrijfsfusie-faciliteit van artikel 14 en fiscale splitsing van artikel 14b Wet Vpb. Voorts wordt ingegaan op de diverse voorwaarden voor fiscale voeging. Daarbij zal worden stil gestaan bij de mogelijkheden een fiscale eenheid te combineren met een gewenste splitsing tussen juridische zeggenschap en economische gerechtigheid. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan internationale aspecten van de fiscale eenheid zoals:

zoals:

Werkwijze

De cursust dient aan de hand van aanbevolen literatuur een voorbereidingsopdracht uit te werken. De opdracht wordt tijdens de cursusdag behandeld. De stof wordt in een hoorcollege belicht aan de hand van de voorgeschreven literatuur. Waar nodig worden dwarsverbanden gelegd met andere relevante fiscale bepalingen. In de cursus worden casus voorgelegd die in subgroepen moeten worden uitgewerkt. De uitwerkingen van de casus worden plenair behandeld.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.