Bedrijfsconcentraties – fiscale eenheid nationaal

Opzet cursus

Bedrijfsconcentraties is een verplichte cursus in het technisch-fiscaal traject. De cursus bestaat uit de modules:

Cursisten die het technisch-fiscaal traject volgen, volgen ten minste 3 modules van de cursus Bedrijfsconcentraties. Cursisten die een internationale variant van een module hebben gevolgd mogen de nationale variant niet meer volgen. 

Doelgroep

De module ‘Fiscale eenheid nationaal’ mag alleen gevolgd worden door aspirant-leden die werkzaam zijn in de nationale praktijk. Omdat voor de cursussen Bedrijfsconcentraties meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docenten

Arthur Hofman (STP Tax Lawyers) of Michael van Gijlswijk (Meijburg & Co).

Cursusinhoud

De fiscale eenheid is een op zichzelf staande regeling die overigens ook als reorganisatie-instrument kan worden gebruikt. De regeling is bijzonder uitgebreid en ingewikkeld.  In deze cursus wordt diepgaand ingegaan op een aantal belangrijke onderdelen van de regeling, zoals:

Werkwijze

De materie wordt door de docent in een hoorcollege belicht aan de hand van de tevoren ter bestudering opgegeven literatuur. Waar nodig worden dwarsverbanden gelegd. Daarna wordt aan de in subgroepen verdeelde cursisten een casus voorgelegd. Bij de oplossing daarvan passen zij de verworven kennis vanuit diverse invalshoeken en met verschillende opdrachten toe. De oplossingen worden onder leiding van de docent verdedigd tegenover de andere cursisten.

De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur gemaakt worden.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.