Bedrijfsconcentraties – grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen

Opzet cursus

Bedrijfsconcentraties is een verplichte cursus in het technisch-fiscaal traject. De cursus bestaat uit de modules:

Cursisten die het technisch-fiscaal traject volgen, volgen ten minste 3 modules van de cursus Bedrijfsconcentraties. Cursisten die een internationale variant van een module hebben gevolgd mogen de nationale variant niet meer volgen. 

Doelgroep

De module ‘Grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen’ mag alleen gevolgd worden door aspirant-leden die werkzaam zijn in de internationale praktijk. Omdat voor de cursussen Bedrijfsconcentraties meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docenten

Ochtend (civiel)

Harold Koster (Erasmus Universiteit Rotterdam), Erwin Roelofs (universitair docent Universiteit Utrecht, Liberty Global Transaction Solutions) en Freerk Volders (Meijburg Legal)

Middag (fiscaal)

Bart van der Burgt (Bureau Vaktechniek van BDO Accountants & Belastingadviseurs BV, docent aan de Tilburg University) en Rick van der Velden (Loyens & Loeff).

Cursusinhoud

In deze cursus komen de civielrechtelijke mogelijkheden van een grensoverschrijdende juridische fusie en splitsing aan bod. In dit verband wordt eveneens aandacht besteed aan de ‘Mobiliteitsrichtlijn’ (Richtlijn (EU) 2019/2121) betreffende grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting.
In het fiscale deel komen de gevolgen voor de heffing van vennootschaps- en inkomsten- en dividendbelasting van een grensoverschrijdende juridische fusie aan bod en overige voor de internationale praktijk belangrijke aspecten van een juridische fusie en een juridische splitsing.

Werkwijze

De problematiek wordt aan de orde gesteld door middel van een afwisseling van hoorcolleges en opdrachten in subgroepen. De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur gemaakt worden.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.

Vijf vragen aan Freerk Volders en Bart van der Burgt

Freerk Volders en Bart van der Burgt zijn beiden als docent verbonden aan de SOB. Vijf vragen aan hen over de opbouw en evaluaties van de cursussen ‘Bedrijfsconcentraties; juridische fusie, juridische splitsing en bedrijfsfusie – nationaal’ en ‘Bedrijfsconcentraties; grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen’ Allereerst kunnen jullie je voorstellen? Freerk: Ik…