Bedrijfsconcentraties – Overdrachtsbelasting

Opzet cursus

Bedrijfsconcentraties is een verplichte cursus in het technisch-fiscaal traject. De cursus bestaat uit de modules:

Cursisten die het technisch-fiscaal traject volgen, volgen ten minste 3 modules van de cursus Bedrijfsconcentraties.

Omdat voor de cursussen Bedrijfsconcentraties meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Doelgroep

De cursus richt zich op aspirant-leden die werkzaam zijn in de nationale praktijk of de private-equity praktijk.

Docenten

Aad Rozendal (verbonden als docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam)

Cursusinhoud

Bij fusies en reorganisaties speelt veelal ook de overdrachtsbelasting een rol. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan vrijstellingen in de overdrachtsbelasting die van toepassing kunnen zijn bij de verschillende vormen van fusies en reorganisaties. Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan de hoofdlijnen van de overdrachtsbelasting.

Werkwijze

De materie wordt door de docent in een hoorcollege belicht aan de hand van de tevoren ter bestudering opgegeven literatuur. Voorts worden praktische casus aan de orde gesteld. De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur worden gemaakt en in de cursus worden besproken.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.