Bedrijfsopvolging in het MKB (IB-ondernemer en DGA)

Doelgroep

De module ‘Bedrijfsopvolging MKB (IB-ondernemer en DGA)’ is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het technisch-fiscaal traject of het vaardighedentraject volgen.

Docenten

Mascha Hoogeveen (docent Universiteit Tilburg en werkzaam bij de Belastingdienst) en Stan Stevens (HVK Stevens belastingadvies, hoogleraar Universiteit van Tilburg en voorzitter SOB).

Cursusinhoud

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de bedrijfsopvolging in het MKB. De nadruk ligt op de bedrijfsopvolging van de DGA en de daarbij geldende bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Bij de behandeling van de faciliteiten voor de schenk- en erfbelasting zal ook kort aandacht worden geschonken aan de IB-ondernemer.

Mede aan de hand van casusposities zal onder meer worden ingegaan op het ondernemingsbegrip en wordt de relatie gelegd met het huwelijksvermogensrecht en erfrechtelijke verkrijgingen. Ook wordt waar nodig aandacht besteed aan inkomsten- en vennootschapsbelastingaspecten waarmee bij de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen rekening moet worden gehouden.

Werkwijze

De cursus bestaat uit een interactief college. Voorafgaand moet een voorbereidingsopdracht worden gemaakt aan de hand van de aanbevolen literatuur.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.