Capita Selecta Erfrecht

Doelgroep

De cursus is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het technisch-fiscaal traject of het vaardighedentraject volgen.

Cursisten die zowel de cursus ‘Capita Selecta erfrecht’ als de cursus ‘Capita Selecta huwelijksvermogensrecht’ volgen, mogen de cursus ‘estate planning’ niet meer volgen.

Docenten

Johan Zuiderwijk (Mazars) en Frank Hoens (Rijksuniversiteit Groningen).

Cursusdoel

De cursus behandelt de uitgangspunten van het Nederlandse wettelijke- en testamentaire erfrecht. Zo wordt ingegaan op de wettelijke verdeling, inclusief ongedaanmaking daarvan en wilsrechten, maar ook op de verschillende uiterste wilsbeschikkingen. Voorts verschaft de cursus inzicht in de fiscale gevolgen van erfrechtelijke verkrijgingen voor de Successiewet 1956, alsook voor de Wet IB 2001. Tevens richt deze cursus zich op aandachtspunten ten aanzien van voornoemde regelgeving, alsook op mogelijkheden om een testament fiscaal te optimaliseren.

Cursusinhoud

In deze cursus wordt niet ingegaan op bedrijfsopvolging.

Werkwijze

Gedurende de dag zal de theorie worden behandeld. Aan de hand van casusposities zal daarbij nader op de stof worden ingegaan. Bij de oplossing en de behandeling van de casus is het de bedoeling dat de cursisten actief participeren.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen