Capita Selecta Huwelijksvermogensrecht

Doelgroep

De cursus is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het technisch-fiscaal traject of het vaardighedentraject volgen.

Cursisten die zowel de cursus ‘Capita Selecta erfrecht’ als de cursus ‘Capita Selecta huwelijksvermogensrecht’ volgen, mogen de cursus ‘estate planning’ niet meer volgen.

Docenten

Nathalie Idsinga (Arcagna) en Wouter Burgerhart (hoogleraar Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk Rijksuniversiteit Groningen, vennoot bij ScholsBurgerhartSchols).

Cursusdoel

De cursus verschaft inzicht in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (volgens het wetsvoorstel om de omvang van de wettelijke gemeenschap te beperken). Voorts behandelt deze cursus de (fiscale) gevolgen van het aangaan, bestaan en beëindigen van het huwelijk. Daarbij zal tevens worden ingegaan op het wijzigen of aangaan van de huwelijkse voorwaarden staande huwelijk.

Cursusinhoud

NB. In deze cursus zal niet worden ingegaan op bedrijfsopvolging.

Werkwijze

Gedurende de dag zal de theorie worden behandeld. Aan de hand van casusposities zal daarbij nader op de stof worden ingegaan. Bij de oplossing en de behandeling van de casus is het de bedoeling dat de cursisten actief participeren. Cursisten krijgen een voorbereidingsopdracht die gemaakt wordt aan de hand van aanbevolen literatuur.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.