Civiel Recht Kapitaalvennootschappen

Doelgroep

De cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen is een verplicht onderdeel van het technisch-fiscaal traject algemeen, voor het nationale en internationale praktijk.

Docenten
Freek Hilberdink (Notaris Loyens & Loeff N.V.).

Cursusinhoud

Ochtend

Kapitaal en vermogen:

Middag

Herstructurering en bijzondere rechtsfiguren:

Voorafgaand moet een voorbereidingsopdracht worden gemaakt aan de hand van de opgegeven literatuur.

Cursusopzet en werkwijze

Deze cursus behandelt in het bijzonder de elementen van het Nederlandse vennootschapsrecht die relevant zijn voor de dagelijkse fiscale praktijk. De cursus gaat uit van een algemene theoretische onderbouwing, maar is zeer praktijkgericht.

Praktische gegevens

Tijdbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.30 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.