Effectief Communiceren

Het vaardighedentraject bevat de volgende cursussen:

Persoonlijke Effectiviteit4 dagdelen
Effectief Communiceren4 dagdelen
Adviesvaardigheden4 dagdelen
Argumenteren4 dagdelen
Onderhandelen4 dagdelen
Presenteren4 dagdelen
Procesvoering4 dagdelen

Cursussen uit het keuzeprogramma kunnen gelijktijdig worden gevolgd met cursussen van het vaardighedentraject.

Cursisten die voor dit  vaardighedentraject kiezen, dienen 20 van de 28 dagdelen te volgen. De cursussen ‘Persoonlijke Effectiviteit’, ‘Effectief Communiceren’ en ‘Adviesvaardigheden’ zijn verplicht in  dit traject. Voor de invulling van de resterende 8 dagdelen kan gekozen worden uit de cursussen Argumenteren, Onderhandelen, Presenteren en Procesvoering. Voor cursisten die een technisch-fiscaal traject volgen is het mogelijk om losstaande modules uit het vaardighedentraject te volgen onder voorwaarde dat de cursist eerst de cursus Persoonlijke Effectiviteit volgt.

Doelgroep

De cursus Effectief Communiceren is voor cursisten die het vaardighedentraject volgen een verplichte cursus die als tweede (bij voorkeur in het eerste lidmaatschapsjaar) gevolgd dient te worden. Cursisten die een technisch traject volgen kunnen de module als keuzevak inbrengen.

Docenten

De cursus wordt afwisselend gegeven door Marc Vos, Jolande Vos-Verdult, Lotte Hanegraaf en Irene Hagenouw.

Cursusdoel

Uitstekende communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar in een zakelijk gesprek. Voor cursisten die het vaardighedentraject volgen is dit de tweede cursus waarvoor men (bij voorkeur in het eerste jaar) wordt ingedeeld. Deze cursus wordt bij voorkeur in het eerste jaar gevolgd. In de cursus Effectief Communiceren verkrijg je inzicht in jouw eigen verbale en non-verbale communicatiestijl en leer je hoe je deze effectiever in kunt zetten zodat je meer bereikt in zowel je zakelijke als persoonlijke omgeving. Na het volgen van deze cursus ben je in staat om effectiever te communiceren met verschillende gesprekspartners, zowel intern als extern.

Werkwijze

Voor het maken van de voorbereidingsopdrachten en de communicatie docent-cursist zal gebruik gemaakt gaan worden van een blended-learningsysteem.

Website online leeromgeving A New Spring: https://sob.anewspring.nl/

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:2 dagen (aansluitend, 4 dagdelen)
Werktijden:dag 1: 10.00 uur tot 20.30 uur
dag 2: 09.00 uur tot 14.00 uur
Kosten:€ 810,00 incl. lunches (excl. btw) incl. diner op dag 1 en hotelovernachting
Deelnemers:maximaal 10 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.