Estate planning/ Erf- en Schenkbelasting

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is geschikt voor alle aspirant-leden van de NOB. Aspirant-leden die het technisch traject voor de nationale praktijk volgen, volgen de cursussen ‘Capita Selecta Huwelijksvermogensrecht’ en ‘Capita Selecta Erfrecht’.

Cursisten die de cursussen ‘Capita Selecta Huwelijksvermogensrecht’ en ‘Capita Selecta Erfrecht’ hebben gevolgd mogen ‘estate planning / Erf- en Schenkbelasting’ niet meer volgen.

Docenten

Hans Bom (Meijburg & Co) en Mirjam Wesselink (Meijburg & Co)

Cursusdoel

De cursus is bedoeld als ‘inleiding in de erf- en schenkbelasting en de estate planning’. De doelstelling van de cursus is om aspirant-leden, die reeds enige ervaring in de nationale adviespraktijk hebben, inzicht te geven in deze materie.

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Werkwijze

Gedurende de dag zal de theorie worden behandeld. Aan de hand van casusposities zal daarbij nader op de stof worden ingegaan. Bij de oplossing en de behandeling van de casus is het de bedoeling dat de cursisten actief participeren. Cursisten krijgen een voorbereidingsopdracht die gemaakt wordt aan de hand van aanbevolen literatuur.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.