Fiscaal reorganiseren in het MKB

Doelgroep

De cursus ’Fiscaal reorganiseren in het MKB’ is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het technisch-fiscaal traject of het vaardighedentraject volgen.

Cursisten die de cursus ‘Fiscaal reorganiseren in het MKB’ volgen, mogen de cursus ‘Bedrijfsconcentraties juridische fusies en splitsingen’ alsmede het onderdeel ‘aandelenfusies’ uit de cursus ‘Bedrijfsconcentraties aandelenfusies en overdrachtsbelasting’ niet meer volgen. Omdat voor de cursus ‘Fiscaal reorganiseren in het MKB’ meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docenten

Edwin Heithuis (hoogleraar Universiteit van Amsterdam en verbonden aan BDO Belastingadviseurs) en Erik Goemans (docent aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam bij Crowe Foederer)

Cursusinhoud

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de fiscale reorganisatiefaciliteiten – aandelenfusie, bedrijfsfusie, splitsing, juridische fusie en fiscale eenheid – met name in het kader van de opbouw van een holdingstructuur. Ook de inbreng van een IB-onderneming in de BV komt aan bod. Hierbij ligt de nadruk op de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Cursusopzet en werkwijze

De materie wordt door de docent in een interactief college met de cursisten belicht aan de hand van de tevoren ter bestudering aanbevolen literatuur. De cursisten krijgen een of meer voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van aanbevolen literatuur wordt gemaakt. De opdrachten worden in de cursus besproken.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.