Fiscale beheersing – Tax control – Tax risk management

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor alle aspirant-leden van de NOB. Deze cursus heette voorheen ‘Tax Assurance’. cursisten die de cursus ‘Tax Assurance’ hebben gevolgd kunnen de cursus ‘Fiscale beheersing – Tax Control – Tax risk management’ niet meer volgen.

Docenten

Ivonne van den Berg (Deloitte), Stefan Daris (PwC), Marco van der Meer (Belastingdienst)
en Ellen Silverentand (Deloitte).

Cursusdoel

Als Tax Director heb je veel mensen tevreden te houden, zoals de Raad van Bestuur, de Belastingdienst, NGO’s en het publiek. Hoe doe je dat, beseffende dat ze allemaal verschillende belangen hebben?

Deze cursus verschaft inzicht in de verschillende elementen die van belang zijn bij het beheersen van de fiscale functie van een organisatie. We kijken daarbij naar alle belastingmiddelen.

In de cursus gaan we specifiek in op de volgende aspecten:

Aan het eind van de cursus kun je benoemen wat de uitdagingen zijn voor een Tax Director in de huidige tijd van digitale transformatie en ben je op hoofdlijnen bekend met oplossingsrichtingen.

Werkwijze

De cursisten ontvangen een casus als voorbereidingsopdracht. De cursist wordt gevraagd de uitdagingen waar een Tax Director tegenaan kan lopen in kaart te brengen. Tijdens de cursus zal de problematiek vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd en zal de cursist worden gevraagd de casus vanuit een andere rol (bedrijfsfiscalist, inspecteur, controller) te benaderen.

Programma

We besteden aandacht aan het veranderende fiscale landschap en de eisen die worden gesteld aan de fiscale functie. Aan de hand van de casus bespreken we langs welke lijnen je fiscale beheersing kan inregelen en welke risico’s er zijn. Tenslotte bespreken we hoe we zorg dragen dat alle maatregelen ook werken zoals bedoeld. We besteden aandacht aan data management, opdat uiteindelijk de juiste en volledige gegevens in de verschillende fiscale rapportages terecht komen en bekijken hoe met behulp van technologie de tax functie efficiënter kan werken.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.