Formeel Belastingrecht – Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de verhouding tussen Awb en AWR / Inlichtingenverplichtingen en bewijslastverdeling

Doelgroep

De cursus is geschikt voor alle aspirant-leden van de NOB.

Deze cursus vormt een onderdeel van de cursus Procesvoering. Op dag 1 van de cursus Procesvoering worden genoemde onderwerpen behandeld. Aspirant-leden die de cursus Procesvoering moeten/willen volgen, kunnen de cursus Formeel Belastingrecht ‘Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de verhouding tussen Awb en AWR / Bewijslastverdeling ((omkering) bewijslast, inlichtingenverplichtingen) dus niet als keuzevak inbrengen.

Docenten

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de verhouding tussen Awb en AWR
Nadine Gorissen (Maastricht University), Diana van Hout (Radboud Universiteit en Tilburg University), Heleen Bisschoff-Moonen (Maastricht University), Martijn Weijers (Radboud Universiteit).

Inlichtingenverplichtingen en bewijslastverdeling
Merijn van Leeuwen (advocaat-belastingkundige bij Van Leeuwen advocatuur) en Jeannette van der Vegt (raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch)

Cursusdoel

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de verhouding tussen Awb en AWR
Het formele belastingrecht speelt een steeds belangrijker rol in het belastingrecht. Elke fiscalist heeft zich thans niet alleen rekenschap te geven van de Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR), maar ook van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Staan bij de AWR vooral de bevoegdheden van de fiscus centraal, bij de Awb valt het accent juist meer op de rechtsbescherming van de burger. Voor de praktijk is een goede kennis van het formele belastingrecht onontbeerlijk. In deze cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de betekenis van de Awb voor de rechtspositie van de burger. Verder komen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aan de orde.

Bewijslastverdeling ((omkering) bewijslast, inlichtingenverplichtingen)
Bij dit onderdeel wordt niet alleen ingegaan op de bewijslastverdeling, maar komen ook de steeds meer uitdijende inlichtingenverplichtingen aan bod.

Werkwijze

De materie wordt per onderdeel door de docenten in werkcolleges behandeld. Cursisten krijgen per onderdeel (per docent) een voorbereidingsopdracht, die gemaakt wordt aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina.