Formeel Belastingrecht – Fiscale Boeten en Heffingssystematiek

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is geschikt voor alle aspirant-leden van de NOB.

Docenten

Fiscale Boeten

Guido de Bont (advocaat-belastingkundige bij De Bont advocaten en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Heffingssystematiek

Paul van der Wal (raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Eerste meervoudige belastingkamer)

Cursusdoel

Fiscale boeten

Tijdens dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de regeling van de bestuurlijke boeten in de Awb en de AWR (incl. FIOD en 4e tranche Awb).

Heffingssystematiek

Tijdens dit onderdeel wordt onder meer aandacht besteedt aan de formalisering van de materiële belastingschuld in al haar facetten, de verhouding van het heffingsproces ten opzichte van het invorderingsproces, zomede aan de vaststellingsovereenkomst in belastingzaken.

Werkwijze

De materie wordt per onderdeel door de docenten in werkcolleges behandeld. Cursisten krijgen per onderdeel (per docent) een voorbereidingsopdracht, die gemaakt wordt aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina.