Inkomstenbelasting – Aanmerkelijk belang/ Terbeschikkingstellingsregeling

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich bezig houden met de inkomstenbelasting.

Docenten

Terbeschikkingstellingsregeling:        
Michel Ruijschop (BDO, tevens werkzaam bij de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden)

Aanmerkelijk belang:                             
Edwin Heithuis (Hoogleraar Universiteit van Amsterdam en verbonden aan BDO Belastingadviseurs) 

Cursusdoel

De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

Terbeschikkingstellingsregeling
Tijdens deze cursus komen onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde:

Aanmerkelijk belang
Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Werkwijze

De lesvorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht aan de hand van opgegeven literatuur, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:minimaal 10 personen en maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.