Inkomstenbelasting – Eigen woning en echtscheidingen / Lijfrenten en Kapitaalverzekeringen in het kader van echtscheidingen

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich  bezig houden met de inkomstenbelasting.

Docenten

Eigen woning en echtscheidingen:         
Ruben Stam (Nationale Nederlanden)

Lijfrenten en Kapitaalverzekeringen in het kader van echtscheidingen:          
Gerard Staats (onderzoeker Faculteit der Rechtswetenschappen Vakgroep Belastingrecht Universiteit van Tilburg en Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO)

Cursusdoel

De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

Eigen woning en echtscheidingen
In dit onderdeel komt de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting aan bod. Behandeld worden het begrip eigen woning, de aftrek van rente en kosten en de toepassing van de bijleenregeling. Afzonderlijke aandacht wordt besteed aan de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning met ingang van 2013 en het daarbij behorende overgangsrecht. Tot slot wordt de positie van de eigen woning in het kader van de echtscheiding bezien.

Lijfrenten en Kapitaalverzekeringen in het kader van echtscheidingen
Tijdens dit onderdeel  wordt ingegaan op het lijfrentesysteem in Nederland. Hierbij komt zowel het huidige regime als ook het overgangsrecht aan de orde. Tevens wordt het thema echtscheiding behandeld bij zowel lijfrenten als ook kapitaalverzekeringen.

Werkwijze

De lesvorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht aan de hand van opgegeven literatuur, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:minimaal 10 personen en maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.