Inkomstenbelasting – Lijfrenten, PU’s en Kapitaalverzekeringen / Int. aspecten van IB

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich  bezig houden met de inkomstenbelasting.

Docenten

Lijfrenten, PU’s en Kapitaalverzekeringen:       
Gerard Staats (onderzoeker Faculteit der Rechtswetenschappen Vakgroep Belastingrecht Universiteit van Tilburg en Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO)

Internationale aspecten van IB:                            
Aleid Langevoord (Loyens & Loeff)

Cursusdoel

De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

Lijfrenten, PU’s en Kapitaalverzekeringen  
Behandeld worden de algemene regels met betrekking tot lijfrenten en KEW/SEW/BEW en overige kapitaalverzekeringen. Hierbij gaat het enerzijds om de particulier met zijn oudedagsvoorziening, maar ook de ondernemersgerelateerde oudedagsvoorzieningen zoals de oudedagsreserve en stakingslijfrente. In dit kader wordt ook ingegaan op het uitgebreide overgangsrecht van lijfrenten. Daarnaast komen kapitaalverzekeringen (met het overgangsrecht) en het overgangsrecht inzake de KEW/SEW en BEW aan bod.

Internationale aspecten van IB
Behandeld wordt het woonplaatsbegrip in de nationale wetgeving en onder toepassing van belastingverdragen. Daarnaast komen de verschillende soorten belastingplicht die wij in Nederland kennen ten aanzien van uit het buitenland afkomstige belastingplichtigen aan de orde, zoals de beperkte binnenlandse belastingplicht, de partiële buitenlandse belastingplicht, de behandeling als binnenlandse belastingplichtige en de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Ook wordt aandacht besteed aan de Europees rechtelijke aspecten van deze soorten belastingplicht.

Werkwijze

De lesvorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht aan de hand van opgegeven literatuur, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:minimaal 10 personen en maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.