Inkomstenbelasting – Resultaat uit overige werkzaamheden/ BOXIII en APV

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich bezig houden met de inkomstenbelasting.

Docenten

Resultaat uit overige werkzaamheden:
Stan Stevens (HVK Stevens belastingadvies, hoogleraar Universiteit van Tilburg en voorzitter SOB)

Box III en APV:                                                
Robert Hoppenreijs (Pereira BV)

Cursusdoel

De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

Resultaat uit overige werkzaamheden
De inkomenscategorie resultaat uit overige werkzaamheden is – afgezien van de tbs-regeling en de regels voor het lucratieve belang – een restcategorie ten aanzien van arbeidsinkomen. Het gaat om zeer uiteenlopende vormen van inkomen: van het geven van een lezing tot handel in aandelen met voorkennis en vastgoedtransacties. In al die gevallen dient aan de hand van de bronvoorwaarden te worden vastgesteld of sprake is van een resultaat uit een ‘werkzaamheid’ (box 1) of inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Uit de casuïstische rechtspraak volgt dat deze beoordeling in sommige gevallen zeer complex kan zijn. In deze cursus worden de regels uit de rechtspraak uitgediept en op gestructureerde wijze aan de cursist aangereikt.

Box III en APV-regime 
In dit onderdeel worden de hoofdlijnen van de vermogensrendementsheffing behandeld. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de systematiek van box III (bezittingen- en schuldenbegrip), de vrijstellingen en verschillende waarderingsvraagstukken. Voorts komt in dit cursusonderdeel het regime voor afgezonderde particuliere vermogens (APV-regime) aan de orde. Het gaat daarbij om de oplossing van de wetgever ten aanzien van buitenlandse doelvermogens, zoals Anglo-Amerikaanse trusts. Deze technische anti-misbruikmaatregel wordt uitgelegd door de werking van de wettekst aan de hand van diverse casusposities te demonstreren.

De lesvorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht aan de hand van opgegeven literatuur, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:minimaal 10 personen en maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.