Loonheffingen – de dienstbetrekking / het loonbegrip

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich niet gespecialiseerd hebben in de loonheffingen. Voor specialisten wordt een afzonderlijke cursus aangeboden.

Docenten

Ton Mertens (docent Universiteit van Amsterdam en zelfstandig belastingadviseur) en Frank Werger (BDO)

Cursusdoel

Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van de loonheffingen. Daarbij zal niet alleen de loonbelasting aan de orde komen, maar ook de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet. In deze cursus wordt ook aandacht besteed wie voor de loonheffingen naast de inhoudingsplichtige aansprakelijk gehouden kunnen worden.

De cursus wordt aan de hand van twee centrale thema’s gegeven:

1.

2.

Werkwijze

Elk blok wordt door één docent verzorgd. Hierbij wordt de stof diepgravend en aan de hand van vooraf uit te werken praktijkcasus behandeld.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Frequentie:1x in de twee jaar (2024, 2026)
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.