Loonheffingen – internationale LB / werken met derden

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich niet gespecialiseerd hebben in de loonheffingen. Voor specialisten wordt een afzonderlijke cursus aangeboden.

Docenten

Aleid Langevoord (Loyens & Loeff) en Marieke Witteveen (BDO)

Cursusdoel

Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van de loonheffingen.

De cursus wordt aan de hand van twee centrale thema’s gegeven:
1. internationale LB (mr. A.A.W. Langevoord)
In dit onderdeel van de cursus wordt inzicht gegeven in de opzet van de Wet LB, waarbij de nadruk ligt op werknemers die in het buitenland woonachtig zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de verplichtingen die buiten Nederland gevestigde werkgevers in Nederland hebben als zij hier werknemers tewerkstellen. Dit heeft invloed op onder andere het werknemersbegrip, de inhoudingsplicht, het loonbegrip en de wijze van heffing (o.a. eindheffingen en pseudo-eindheffingen). Ook zal aandacht worden besteed aan de in Nederland gevestigde werkgever die werknemers uitzend naar het buitenland. In dit kader zal ook de internationale toepassing van de werkkostenregeling (o.a. ET-kosten) uitgebreid aan bod komen en zal aandacht worden besteed aan internationale nettoloon afspraken (bijvoorbeeld tax equalization) en de werking van salarissplitsingen.

2. werken met derden (mw. mr. M. Witteveen )
Keten- en inlenersaansprakelijkheid is een veel voorkomend, maar vaak onderbelicht risico van het werken met flexibele arbeidskrachten. In deze cursus behandelen wij de algemene aspecten van keten- en inlenersaansprakelijkheid. Wanneer doet zich risico dit voor? Wat kan men doen om risico’s te voorkomen? En hoe kan men een aansprakelijkstelling bestrijden? Zowel materiële als formele aspecten van deze aansprakelijkheden komen aan bod.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Frequentie:1x in de twee jaar (2023, 2025)
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.