Onderhandelen

Het vaardighedentraject bevat de volgende cursussen:

Persoonlijke Effectiviteit4 dagdelen
Effectief Communiceren4 dagdelen
Adviesvaardigheden4 dagdelen
Argumenteren4 dagdelen
Onderhandelen4 dagdelen
Presenteren4 dagdelen
Procesvoering4 dagdelen

Cursisten die voor dit  vaardighedentraject kiezen, dienen 20 van de 28 dagdelen te volgen. De cursussen ‘Persoonlijke Effectiviteit’, ‘Effectief Communiceren’ en ‘Adviesvaardigheden’ zijn verplicht in  dit traject. Voor de invulling van de resterende 8 dagdelen kan gekozen worden uit de cursussen Argumenteren, Onderhandelen, Presenteren en Procesvoering. Voor cursisten die een technisch-fiscaal traject volgen is het mogelijk om losstaande modules uit het vaardighedentraject te volgen onder voorwaarde dat de cursist eerst de cursus Persoonlijke Effectiviteit volgt.

Cursussen uit het keuzeprogramma kunnen gelijktijdig worden gevolgd met cursussen van het vaardighedentraject.

Doelgroep

De cursus Onderhandelen is voor cursisten die het vaardighedentraject volgen een keuze cursus die de invulling kan vormen voor de 8 resterende dagdelen in het traject. Cursisten die een technisch traject volgen kunnen de module als keuzevak inbrengen.

Docenten

De cursus wordt afwisselend gegeven door Marc Vos, Jolande Vos-Verdult, Lotte Hanegraaf en Irene Hagenouw. Op de eerste dag is er ’s avonds een inspecteur aanwezig. De inspecteurs zijn Nicole Govers-de Louw (I-medewerker bij de Belastingdienst/ Specialistenteam schenk- en erfbelasting, verbonden aan team Zeer Vermogende Personen en lid van de kennisgroep schenk- en erfbelasting), Paul Klaassen (coördinator Country-by-Country Reporting (coördinatiegroep verrekenprijzen) bij Belastingdienst Grote ondernemingen en Special Internationaal) en Willem-Jan van Veen (Coördinator centrale Pijler 2 expertiseteam / OESO WP 11 delegate bij Belastingdienst Grote Ondernemingen / Unit Internationaal).

Cursusdoel

Heb je wel eens het gevoel gehad dat je ‘er niet alles uit hebt gehaald’ tijdens een onderhandeling? Of voel je je in een onderhandelingsgesprek overvallen door de andere partij? Tijdens deze training ontwikkel je je onderhandelingsvaardigheden, door inzicht te krijgen in je eigen persoonlijke effectiviteit, de mogelijkheden én de valkuilen zodat je hierop kunt inspelen. Hierdoor kun in de toekomst het optimale uit een onderhandeling halen terwijl je werkt aan een duurzame relatie met je onderhandelingspartner.

Werkwijze

Voor het maken van de voorbereidingsopdrachten en de communicatie docent-cursist zal gebruik gemaakt gaan worden van een blended-learningsysteem.

Website online leeromgeving A New Spring: https://sob.anewspring.nl/

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:2 dagen (aansluitend, 4 dagdelen)
Werktijden:dag 1: 10.00 uur tot 20.30 uur
dag 2: 09.00 uur tot 14.00 uur
Kosten:€ 810,00 incl. lunches (excl. btw) incl. diner op dag 1 en hotelovernachting
Deelnemers:maximaal 10 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.