Pensioenen

De cursus bestaat uit twee onderdelen. In de ochtend wordt een basiscursus Pensioen in de loonsfeer verzorgd met zowel de fiscale als civielrechtelijke aspecten ervan. In de middag vindt een verdieping plaats welke in het teken staat van de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel.

Doelgroep

Aspirant-leden die geen loonbelastingspecialist zijn, kunnen de cursus ‘Pensioenen’ als keuzevak inbrengen. Loonbelastingspecialisten[1] volgen alleen het middaggedeelte.

Cursusleider

Bestuur sectie Pensioenen

Docenten

Gerard Staats (onderzoeker Faculteit der Rechtswetenschappen Vakgroep Belastingrecht Universiteit van Tilburg en Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO) en Natasja Winter (KWPS).

Cursusdoel

De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

Pensioen in de loonsfeer (ochtend)

De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel
De basis van pensioenen wordt bekend verondersteld (al dan niet via zelfstudie vooraf). Om die reden wordt in deze cursus met name aandacht besteed aan de ontwikkeling van cq. de toekomst van het pensioenstelsel als gevolg van het pensioenakkoord en de uitwerking daarvan.

Werkwijze

De les vorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:ochtend: maximaal 30 personen / middag: maximaal 15 personen

[1] Voor specialisten loonheffingen is een technisch fiscaal/sociaal verzekeringstraject van 20 verplichte dagdelen op loonheffingengebied samengesteld. De cursussen richten zich op aspirant-leden die dagelijks en meer dan gemiddeld in de loonheffingenpraktijk werkzaam zijn. Aspirant-leden, die een verklaring ondertekend door een partner overleggen, waarin de maatschap verklaart dat het betreffende aspirant-lid zich hoofdzakelijk bezig houdt met loonheffingen, kunnen dit traject volgen.

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.