Personenvennootschappen (Maatschap, VOF & CV)

Doelgroep

De cursus Personenvennootschappen is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject en het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het vaardighedentraject volgen. In deze cursus komen geen internationale aspecten van de personenvennootschap aan bod.

Docent

Thil Van Kempen (o.a. Universiteit van Tilburg, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant en hoofdredacteur Cursus Belastingrecht)

Cursusopzet

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de fiscale aspecten van de maatschap, VOF en CV. Ook civielrechtelijke aspecten komen aan bod voor zover die voor de fiscale praktijk van belang zijn. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Inbreng onderneming vanuit eenmanszaak of vanuit BV in een personenvennootschap

Wisseling vennoten (toetreden, uittreden, opvolging)

Opsplitsing personenvennootschap in meerdere eenmanszaken & inbreng meerdere ondernemingen in personenvennootschap

Onderscheid kapitaal en lening verhouding tussen personenvennootschap en vennoot

Belastingbesparing d.m.v. personenvennootschap tussen DGA en eigen BV

Praktijksituaties ondernemerschap vennoten i.v.m. o.a. MKB-winstvrijstelling

Concept wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen

Werkwijze

De materie wordt door de docent in een interactief college belicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden. De cursisten ontvangen een voorbereidingsopdracht, die aan de hand van de  literatuur moet worden gemaakt. 

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:11.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

[1] Voor specialisten loonheffingen is een technisch fiscaal/sociaal verzekeringstraject van 20 verplichte dagdelen op loonheffingengebied samengesteld. De cursussen richten zich op aspirant-leden die dagelijks en meer dan gemiddeld in de loonheffingenpraktijk werkzaam zijn. Aspirant-leden, die een verklaring ondertekend door een partner overleggen, waarin de maatschap verklaart dat het betreffende aspirant-lid zich hoofdzakelijk bezig houdt met loonheffingen, kunnen dit traject volgen.

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.