Praktische Comptabele Toepassingen 1 VPB (vermogensvergelijking vpb en andere praktische comptabele toepassingen)

Doelgroep

De cursus is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject en het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het vaardighedentraject volgen. Enige ervaring in de adviespraktijk is gewenst. De cursus PCT1-VPB richt zich op de praktijk van de grote (inter)nationale ondernemingen. PCT1-IB is bedoeld voor cursisten die werkzaam zijn/belangstelling hebben voor de MKB-praktijk (een klantprofiel hebben dat wordt gekenmerkt door ondernemingen waarbij geen scheiding bestaat tussen het bestuur/leiding van de onderneming en de achterliggende vermogensverschaffers). Voor omzetbelastingspecialisten wordt een aparte cursus aangeboden.

Docent

Pierre Steeghs (zelfstandig ondernemend belastingadviseur) of Marcel Smeets (universitair docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam)

Cursusopzet

In deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vermogensvergelijking die in het aangiftebiljet vennootschapsbelasting gemaakt dient te worden. Behalve aan het zelf maken van de vermogensvergelijking wordt ook aandacht geschonken aan het beoordelen van de vermogensvergelijking.

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de techniek van dubbel boekhouden door middel van het administratief verwerken van fiscale punten via journaalposten. Hierbij wordt ook het verwerken van latente belastingen behandeld.

Ook de techniek van consolideren wordt op hoofdlijnen behandeld.

Ten slotte worden de administratief-technische en juridische gevolgen van fouten respectievelijk lacunes in de administratie geanalyseerd. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de inlichtingenverplichtingen van vennootschappen in internationaal verband.

Werkwijze

Per onderdeel wordt de materie door de docent mondeling ingeleid, vervolgens in subgroepen toegepast op eenvoudige en heldere casusposities en tot slot wordt elke casus plenair besproken onder terugkoppeling naar de theorie. Op deze wijze gaan praktische toepassing en theorie hand in hand. Gezien de beperkte tijd en de hoeveelheid te behandelen materie ligt het tempo in de cursus zeer hoog. De literatuur bestaat uit een digitaal boek dat door de SOB beschikbaar wordt gesteld. De voorbereidingsopdracht bestaat uit vragen van juridische aard en van technische c.q. praktische aard.

Inleidend college

Nogal wat cursisten hebben moeite met de voorbereidingsopdrachten voor de cursus Praktisch Comptabele Toepassingen 1. Mogelijke oorzaak is dat in de fiscale opleidingen aan de universiteiten geen of weinig aandacht meer aan dit vak wordt besteed. Om de cursisten te helpen wordt een inleidend college van een halve dag gegeven. Daarin wordt de basis van de stof uitgelegd, zodat de voorbereidingsopdrachten gemakkelijker en sneller kunnen worden gemaakt. Deelname is vrijwillig en staat open voor cursisten van de Beroepsopleiding die in het betreffende seizoen de cursus PCT1 willen volgen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Boek:Het digitale boek ‘Basiskennis Administratie voor Belastingadviseurs’ wordt voor deze cursus als literatuur voorgeschreven. Dit boek wordt ter beschikking gesteld door de SOB. In de uitnodiging is een link met wachtwoord naar dit boek opgenomen.
Deelnemers:maximaal 20 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.