Schrijven met impact

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die al enige ervaring hebben met het schrijven van (advies)brieven en dus ook beschikken over teksten die zij in de beroepspraktijk zelf hebben geschreven. 

Docenten

De cursus wordt geleid door een docent van Boertien Vergouwen Overduin. Mark de Jager (Organon), Jurgen Kuiper (Loyens & Loeff) en Mark Lucas Luijckx (Mazars) en treden alternerend als co-docent op.

Cursusinhoud

Hoe ziet de cursus eruit en wat zit erachter?

Schrijven is vertalen
Belastingadviseurs en juristen zijn echte vakidioten en dat is natuurlijk vooral positief bedoeld. Ze weten alles van het ingewikkelde web aan regels en omstandigheden dat onze maatschappij op de rails houdt. Die overdaad aan inhoudelijke kennis is een flinke last als je iemand met een andere achtergrond tot bepaalde inzichten moet brengen en dit manifesteert zich vooral op communicatiegebied. Daarom kan deze cursus ook wel de kunst van het vertalen worden genoemd.

Een schrijver worstelt met allerlei bezwaren die de communicatieve vertaalslag moeilijker maakt dan hij is. Inhoudelijke bezwaren, want: ‘ik moet toch zo compleet mogelijk zijn?’ en het terechte ‘het moet juridisch en vakinhoudelijk wel blijven kloppen!’ Taalkundige bezwaren, want: ‘mijn leidinggevende vindt het zakelijker staan als ik aangaande en in beginsel schrijf.’ En praktische bezwaren, want: ‘ja, nu zie ik het; dat wil ik ook kunnen, maar hoe pak ik dat aan?’

Die bezwaren staan centraal tijdens deze cursus en aan het einde van deze dag zijn ze allemaal weggenomen. De cursist schrijft de teksten zoals hij ze zelf, als lezer, graag zou willen lezen, want dat is een belangrijk uitgangspunt op deze dag: bewustwording. En vanuit die bewustwording wordt steeds vanuit de fiscaal-juridische praktijk gewerkt. De combinatie vaktechniek en vaardigheid wordt daarmee steeds expliciet gemaakt. Dat wordt nog eens extra gedaan door de aanwezigheid van een vaktechnisch co-docent. Die co-docent behandelt  de juist meer vaktechnisch ingewikkelde cases  en beantwoordt de vraag: Hoe schrijf je ook in deze gevallen begrijpelijk én toch precies vakinhoudelijk kloppend?

Werkwijze

Voorbereiding
De cursisten krijgen een opdracht voorafgaand aan de cursusdag. Er wordt ze gevraagd een adviesbrief uit de eigen praktijk op te sturen. De cursist beantwoordt daarnaast vragen over deze adviesbrief. De adviesbrief én de antwoorden op de vragen bij die brief stuurt hij naar de docenten en neemt hij mee  naar de cursus. De docent bekijkt de teksten en beoordeelt ze. De co-docent doet hetzelfde. De teksten en de casuïstiek binnen de tekst staan de cursusdag centraal. Er wordt alleen maar gewerkt met praktijkmateriaal. Dat betekent dat er ruimte is voor de klassieke adviesbrief én voor elk ander medium: mail of powerpoint of…

Cursus
De cursusdag begint met een spiegeloefening. De cursisten krijgen verschillende praktijkteksten onder ogen en ervaren hoe deze overkomen op hen, als lezer. Vanuit deze ervaring stellen ze een teksteisenlijst op om vervolgens de eigen teksten naast de eigen lezerseisen te leggen. Voldoen de teksten in de praktijk al aan deze eisen en als ze dat niet doen, waarom dan niet? Veel van de oorzaken dat teksten niet aan lezerseisen voldoen, hebben te maken met het feit dat  de vertaalslag naar de lezer niet wordt gemaakt. Het gaat in een  lezergerichte tekst echter niet om het etaleren van de eigen expertise, maar vooral om wat de lezer ermee kan en moet doen.

Dat betekent een hoop voor de structuur van een adviesbrief. Met behulp van een argumentatieboom leren de cursisten hun teksten logisch en overzichtelijk op te bouwen. De argumentatieboom helpt de cursisten bovendien vakinhoudelijk en juridisch accuraat te zijn. 

En dan is het nog een kwestie van schrijven! De punten op de i. Hoe pak je dat gemakkelijk  aan? Hoe tref je de juiste toon? Hoe voorkom je te lange zinnen? Ook deze kwesties komen aan bod. 

Toepassingsopdracht
Aan het einde van de dag krijgen de cursisten een toepassingsopdracht. Ze sturen een nieuwe zelfgeschreven praktijktekst naar de docent en twee groepsgenoten. De docent kijkt uitgebreid naar de nieuwe tekst. Heeft de deelnemer het geleerde op een goede manier in de praktijk toegepast? De groepsgenoten voorzien de tekst net als de docent van feedback. De docent kijkt ook naar de feedback die de groepsgenoten geven, omdat review onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Doet hij dit op een goede manier? Elke cursist ontvangt zo uitgebreide feedback op de eigen tekst en op de twee reviews.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dagen (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 625,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 12 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.