Voorlichting scholieren

Doelgroep

De voorlichting kan (naar vrije keuze) uitgevoerd worden door alle cursisten die deelnemen aan de beroepsopleiding. Er wordt eenmalig één dagdeel aan toegekend.

Cursusdoel

Doel is eindexamenkandidaten en andere belangstellende scholieren voor te lichten over het vak belastingadviseur. Onder het motto ‘Help mee je toekomstige collega’s te vinden’ vervullen cursisten van de beroepsopleiding de rol van studie- en beroepsvoorlichter op hun vroegere middelbare school. De opdracht maakt deel uit van een pakket voorlichtingsactiviteiten dat de NOB inzet om het structurele tekort aan universitair opgeleide belastingadviseurs te verkleinen.

Werkwijze

Bij hun presentatie kunnen de cursisten gebruik maken van drie speciaal voor scholieren gemaakte voorlichtingsfilmpjes. Daarin vertellen vier NOB-leden met een uiteenlopende praktijk over hun werk als belastingadviseur en blikt een studente fiscaal recht die bijna klaar is met de master terug op haar studie.

Naast de filmpjes krijgen de cursisten een mooi vormgegeven powerpointpresentatie mee, waarmee ze structuur aan hun verhaal kunnen geven. Iedereen kan echter zelf bepalen hoe hij of zij het verhaal over studie en vak presenteert en welke aspecten daarbij de nadruk krijgen.

De deelnemers ontvangen een speciaal voor de opdracht opgestelde lijst met 15 tips over het houden van een presentatie.

Van de cursisten wordt verwacht dat ze zelf het eerste contact met hun oude school leggen, bijvoorbeeld door de decaan of een vroegere leraar te bellen. Het ligt voor de hand dat de voorlichting plaatsvindt binnen het vak economie of maatschappijleer, maar mogelijk zijn er op de school ook speciale studiekeuzebijeenkomsten die zich goed lenen voor een dergelijke opdracht. Gegeven de opzet van de voorlichtingscampagne is het noodzakelijk in elk geval  één lesuur te claimen.
 
1 opleidingspunt
Er wordt eenmalig één dagdeel aan toegekend. Na het geven van de presentatie ontvangen de aspirant-leden een evaluatieformulier. Na ontvangst van het ingevulde evaluatieformulier wordt één opleidingspunt verstrekt. 

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.