Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), lokale en milieuheffingen

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor alle aspirant-leden van de NOB.

Docenten

Liesbeth Gramsbergen (Rechter bij de Belastingkamer van de rechtbank Gelderland) en
Bastiaan Kats (EY)

Cursusdoel

De deelnemers krijgen inzicht in de lokale – en milieuheffingenpraktijk.

De cursus gaat in op de randvoorwaarden voor de WOZ-waardebepaling, veel voorkomende taxatiemethodieken, de wijze van bekendmaking van de WOZ-waarde, de rechten en plichten van betrokken partijen en het gebruik van de WOZ-waarde in diverse heffingswetten. Daarnaast wordt kort stilgestaan bij overige lokale- en milieuheffingen.

Het onderwerp wordt daarbij vanuit een fiscaal-juridische context benaderd waarbij taxatie technische aspecten zich beperken tot de hoofdlijnen van veel voorkomende taxatiemethodieken.

Deelnemers nadien een cliënt (belastingplichtige dan wel belastingheffer) begeleiden bij het beoordelen van (het belang van de) WOZ-beschikkingen en aanslagen.

De cursus is bedoeld voor deelnemers die in de dagelijkse praktijk niet tot nauwelijks met de Wet WOZ en de lokale- en milieuheffingen in aanraking komen.

Cursusinhoud

De werking van de Wet WOZ
In het ochtendgedeelte wordt voornamelijk aandacht besteed aan de Wet WOZ. Het financiële belang daarvan, de reikwijdte van de Wet WOZ als ook hoe wordt de waarde bepaald en hoe wordt de waarde vastgesteld?

De reikwijdte van de Wet WOZ: meervoudig gebruik WOZ-waarde en WOZ-gegeven
In het middaggedeelte zal, naast de rechten en plichten van belanghebbenden en de gemeenten bij de uitvoering van de Wet WOZ, het gebruik van de WOZ-waarde in de diverse heffingswetten aan bod komen, waaronder de allocatie en conversie van de WOZ-waarde tot bodemwaarde in artikel 3.30a Wet IB. Verder zal worden ingegaan op diverse (andere) lokale- en milieuheffingen.

De nadruk ligt op het belang voor de generale praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.