SOB-trajecten

Alle aspirant-leden kiezen een traject dat bestaat uit 20 verplichte en 20 keuzedagdelen.  De SOB biedt zeven trajecten aan:

Persoonlijke Effectiviteit4 dagdelen
Effectief communiceren                    4 dagdelen
Adviesvaardigheden4 dagdelen
Argumenteren4 dagdelen
Presenteren      4 dagdelen
Procesvoering4 dagdelen
Onderhandelen4 dagdelen
Totaal te erkennen dagdelen28 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 12 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 22 dagdelen
Personenvennootschappen2 dagdelen
Civiel Recht Kapitaalvennootschappen2 dagdelen
Procesvoering4 dagdelen
Bedrijfsconcentraties6 dagdelen
Internationale ontwikkelingen in de vpb2 dagdelen
Totaal aantal dagdelen20 dagdelen
Bedrijfsconcentraties deelnemingsvrijstelling nationaal2 dagdelen
Bedrijfsconcentraties fiscale eenheid nationaal2 dagdelen
Bedrijfsopvolging in het MKB (IB en DGA)2 dagdelen
Capita Selecta erfrecht (civiel en fiscaal)2 dagdelen
Capita Selecta huwelijksvermogensrecht (civiel en fiscaal)2 dagdelen
Fiscaal reorganiseren in het MKB2 dagdelen
Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal2 dagdelen
Personenvennootschappen2 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 12 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 22 dagdelen
Totaal aantal dagdelen20 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 12 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 22 dagdelen
Personenvennootschappen2 dagdelen
Civiel Recht Kapitaalvennootschappen2 dagdelen
Procesvoering4 dagdelen
Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten8 dagdelen
Totaal aantal dagdelen20 dagdelen
De wettelijke systematiek van de loonheffingen2 dagdelen
Dienstbetrekkingen / Inhoudingsplicht  2 dagdelen
Eindheffing (incl. Werkkostenregeling)2 dagdelen
Formeelrechtelijke aspecten van de LB / Keten- en inlenersaansprakelijkheid2 dagdelen
Het begrip loon2 dagdelen
Internationale aspecten van loonbelasting- en premieheffing2 dagdelen
Pensioenproblematiek / Fiscale woonplaats – arbeidsrecht2 dagdelen
Wage Tax Accounting / Horizontaal Toezicht in de Loonheffingen2 dagdelen
Procesvoering 4 dagdelen
Totaal aantal dagdelen20 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 12 dagdelen
Tax Accounting4 dagdelen
Internationaal Belastingrecht *4 dagdelen
Transfer Pricing voor specialisten10 dagdelen
Totaal aantal dagdelen20 dagdelen

*Aspirant-leden die een verklaring ondertekend door een partner voorleggen, waarin de maatschap verklaart dat het betreffende aspirant-lid zich hoofdzakelijk bezighoudt met internationaal en Europees belastingrecht kunnen vier dagdelen van de specialistencursus in de plaats stellen van de cursus Internationaal Belastingrecht

Cursisten die het technisch-fiscale traject voor de Omzetbelastingspecialisten volgen, dienen 20 van de 28 dagdelen te volgen. De cursussen Praktisch Comptabele Toepassingen 1 en Procesvoering zijn verplicht.

Aftrek voorbelasting1 dagdeel
Belastbaar feit en maatstaf van heffing1 dagdeel
Belastingplichtige1 dagdeel
Btw in- en uitvoer1 dagdeel
Btw en samenloop met Transfer Pricing1 dagdeel
Douane1 dagdeel
Data analyse en ERP-systemen2 dagdelen
e-commerce1 dagdeel
Europeesrechtelijke beginselen van de OB 2 dagdelen
Formeelrechtelijke aspecten van de OB1 dagdeel
Het concern in de BTW1 dagdeel
Internationale handel1 dagdeel
Misbruik en fraude1 dagdeel
Overheid – non profit1 dagdeel
Plaats van dienst en afnemer van de prestatie  1 dagdeel
Praktische Comptabele Toepassingen 1 voor OB specialisten2 dagdelen
Procesvoering 4 dagdelen
Vastgoed 11 dagdeel
Vastgoed 21 dagdeel
Vrijstellingen 11 dagdeel
Vrijstellingen 21 dagdeel
zakelijk-privé gebruik1 dagdeel
Totaal aantal dagdelen28 dagdelen

Keuzeprogramma 

Je kan kiezen uit een aantal cursussen van het keuzeprogramma indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. In totaal volg je zoveel cursussen tot je een aantal van ten minste 40 dagdelen hebt bereikt.
In het keuzeprogramma kan je de volgende cursussen volgen:

Bureau SOB informeren over trajectkeuze

Het traject dat je kiest vormt de basis voor je Persoonlijke Pagina, de spil in de communicatie met de SOB. Je Persoonlijke Pagina bevat een up to date overzicht van de cursussen waarvoor je je hebt ingeschreven, waarvoor je bent geplaatst, die je hebt gevolgd of nog moet volgen. Waarom is het belangrijk je trajectkeuze zo spoedig mogelijk aan ons per e-mail (sob.traject@nob.net) door te geven?

  1. Je kunt je niet inschrijven voor cursussen in de beroepsopleiidng zolang je geen trajectkeuze hebt doorgegeven
  2. Elk aspirant-lid ontvangt twee keer per jaar een cursusgeldnota. Om de hoogte van de cursusgeldnota correct vast te stellen, moeten wij weten welk traject u gaat volgen. We genereren elke derde maandag van de maand de cursusgeldnota’s voor de aspirant-leden die per de eerste van de maand zijn toegelaten. Graag ontvangen we uw trajectkeuze dan ook voor de derde maandag van de maand. Ontvangen wij geen reactie, dan ontvangt u automatisch een cursusgeldnota voor het hoogste bedrag. Meer weten over de financieringsstructuur, lees dan hier de uitgebreide informatie.

Indien je kiest voor een specialistentraject ontvangen we bij je keuze graag een specialistenverklaring ondertekend door uw leidinggevende, waarin hij/zij verklaart dat je hoofdzakelijk in deze praktijk werkzaam bent. Het duurt ca. twee werkdagen voordat je traject op uw Persoonlijke Pagina zichtbaar is. 

SpecialistenverklaringDownloaden