Programmacommissie

De programmacommissie voor de beroepsopleiding ziet er op toe dat de kwaliteit van de opleiding (voor de aspirant-leden) wordt gehandhaafd. Zij fungeert als denktank voor het genereren van nieuwe ideeën.

De Programmacommissie Beroepsopleiding bestaat uit de volgende NOB-leden: