PE-cursus Aangifte, aanslag en navordering

Doelgroep

Deze cursus beoogt de meer ervaren belastingadviseur verdieping in kennis te verschaffen over diverse aspecten van de aangifte, de aanslag en de navorderingsaanslag en is rechtstreeks toepasselijk in de fiscale praktijk. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Inleiders

Peter Cools (Hoge Raad der Nederlanden) en Nancy ten Broek (Grant Thornton)

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Aangifte

De aanslag

Navordering

Werkwijze

De cursus begint met bespreking van de theorie. Ingegaan wordt op het opleggen van (voorlopige) aanslagen en de bijbehorende beschikkingen, daarna volgt een bespreking van de gang van zaken bij navordering. Na de pauze worden cases over deze onderwerpen behandeld. Gedurende de gehele cursus vindt er veel interactie tussen docenten en deelnemers plaats.

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, stellen de docenten een aanbevolen literatuurlijst of artikel ter beschikking.

Praktische gegevens

Werktijden:14.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 195,- (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren3 (vaktechnisch)