PE-cursus Aanmerkelijk belang en de Terbeschikkingstellingsregeling

Docenten

Edwin Heithuis (Hoogleraar Universiteit van Amsterdam en verbonden aan BDO Belastingadviseurs)  en Michel Ruijschop (BDO Belastingadviseurs en docent aan de Universiteit Leiden)

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Aanmerkelijk belang

Aan de bijzondere regelingen voor erven en schenken in het aanmerkelijk belang wordt geen aandacht besteed.

Terbeschikkingstellingsregeling

Cursusdoel

De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep. Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:13.00 uur – 20.15 uur
Kosten:€ 390,- (excl. btw en incl. lunch)
Deelnemers:maximaal 20 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)