PE-cursus Actualiteiten Formeel Belastingrecht

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor  gewone NOB-leden. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docent

Merijn van Leeuwen (advocaat belastingkundige FT Advocaten)

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

In de cursus komen de volgende onderwerpen en de daarbij behorende actualiteiten aan de orde:

Als er de aankomende maanden onderwerpen opkomen die gezien de actualiteit aandacht behoeven, dan zal de docent deze toevoegen aan zijn programma.

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:09.30 uur – 12.45 uur
Kosten:€ 195,- (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren3 (vaktechnisch)