PE-cursus Actualiteiten Omzetbelasting

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor  NOB-leden. Deze cursus is bedoeld voor BTW-specialisten die in de praktijk met omzetbelasting werken. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten

Bart Heijnen (Loyens & Loeff) en Madeleine Merkx (BDO en bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)

Cursusdoel

De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen en de daarbij behorende actualiteiten aan de orde:

Werkwijze

De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Daarna worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities en arresten belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:09.45 uur – 17.15 uur
Kosten:€ 390,- (excl. btw en incl. lunch)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)