PE-cursus ‘Actualiteiten pensioenbegeleiding werkgever’

Doelgroep

De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. De inhoud van de cursus wordt elk jaar aangepast aan de actualiteit. Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten

Gerard Staats (BDO) en Natasja Winter (KWPS)

Cursusinhoud

Tijdens deze cursus worden de volgende thema’s belicht:

Werkwijze

De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 10.30 uur – 16.45 uur
Kosten: € 325,-  (excl. btw en incl. lichte maaltijd) 
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:5 (vaktechnisch)