PE-cursus ‘Arresten analyseren’

Doelgroep

De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. De inhoud van de cursus wordt elk jaar aangepast aan de actualiteit. Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten

prof. dr. A.O. Lubbers (hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden en Partner bij Lubbers, Boer & Douma)

Cursusinhoud

Het kunnen lezen en analyseren van belastingarresten behoort tot de basisvaardigheden van elke fiscalist. Tijdens deze cursus wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan methoden voor het snel kunnen doorgronden van belastingarresten van de Hoge Raad. Waar geeft de Hoge Raad rechtsregels en hoe zijn die te herkennen? Daarbij wordt tevens ingegaan op de betekenis van de diverse toverformules en afdoeningen die de Hoge Raad hanteert. In de tweede plaats wordt aandacht besteed aan de werkwijze van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van rechtsregels.

Werkwijze

De docent maakt gebruik van stukjes uit arresten van de Hoge Raad om de materie te behandelen. Daarnaast krijgen de deelnemers een aantal arresten die zij tijdens de cursus zelf moeten bestuderen.

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:15.30 uur – 19.15 uur
Kosten:€ 195,- (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)