ATAD 2 en de Nederlandse implementatiewetgeving (de eerste praktijkervaringen)

Doelgroep

Deze cursus richt zich op NOB-leden die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de advisering van multinationals. Een casusgerichte aanpak zorgt voor concrete aansluiting bij de praktijk. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiders

Suniel Pancham (Tax at Work) en Maarten de Wilde (PwC en hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:09.45 – 17.15 uur
Kosten:€ 390,- (excl. BTW en incl. lunch)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)