Formeelrechtelijke aspecten van de Omzetbelasting

Doelgroep

De cursus vormt vast een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor gewone NOB-leden die zich bezighouden met omzetbelasting. BELANGRIJK! Deze cursus richt zich alleen op de omzetbelasting. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Cursusinhoud

Gedurende de middag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiders

Angelique Perdaems (Hertoghs Advocaten) en Nino Arzini (EY)

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 15.30 – 19.30 uur
Kosten: € 195,- (excl. BTW en incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren3 (vaktechnisch)